Уеб родител

За родители на децата, посещаващи детски ясли в община Димитровград


date_range

Присъствия и отсъствия

Календар на присъствията и отсъствията на детето в детското заведение

payment

Месечни такси

Преглед на платени и дължими месечни такси.

restaurant_menu

Седмично меню

Преглед на седмичното меню за съответната детска градина

Вход в системата
warning Паролата за първоначален достъп е изписана на квитанцията за платена месечна такса. Възстановяване на забравена парола се извършва от директора на детското заведение.